Sesongen 2013 skal planlegges

pipe overstuaUtvendig restaurering av Øverstua ble ferdig i 2011. Pipen og brannmuren i stuen og kjøkkenet ble ferdig i 2012 ved hjelp av steinmurer Viggo Ballo. I år blir det en stor jobb å skrape gammel maling av alle vegger og få malt rommene i de opprinnelige fargene.

Vegaøyans Venner har forpliktet seg til å arbeide med hagen og denne jobben vil starte i 2013. Nærmere informasjon om arbeidet og invitasjon til dugnad vil etterhvert bli lagt ut på disse sidene og på vegavenner.no.

 

 

 

Langveisfarende etterkommere

I forbindelse med åpningen av Øverstuå den 13. august fikk vi besøk av seks etterkommere av to av søstrene som utvandret for 110 år siden.

Foran sitter Willie, barnebarn av Anna Gurine Olesdatter som utvandret 14. august 1901, nesten på dagen 110 år før åpningen av Annas restaurerte barndomshjem. Fra venstre bak er Willies nevø Kerry og hennes døtre Kaye, Leslie og Jan.

 

Åpningen av Øverstua 13. august 2011

Amerikanske og norske slektninger samlet i Tåvær: Jan, Kay, Cato, Lesli og Ragnar

Det var et flott skue da båtene i strålende sol kom til åpningen av Øverstua i Tåvær.

Arbeidet med huset har pågått siden 2005 da de første frivillige møtte opp for å rydde og klargjøre huset for restaurering. Siden har arbeidet pågått i sommerhalvåret, både med innleide arbeidere og frivillige som har lagt ned en stor dugadsinnsats.

Første post på programmet var “Velkomstvise”, framført av Gisle Ebbesen. Denne sangen ble skrevet av Emelius Kvalholm og utgitt på en eksklusiv plate da de to utvandrede “Tover”-brødrene Pete (Petter) og John (Johan) kom hjem på besøk. Ringen ble sluttet med at de seks amerikanske etterkommerne som var kommet for anledningen, fikk høre sangen igjen. Foruten de amerikanske gjestene kom rundt hundre slektninger og andre interesserte Tåværvenner til åpningen av Øverstua.
Programmet inneholdt blant annet et innblikk i øyhistorien og ideen til restaurering ved Rita Johansen, den første leder i Vegaøyans Venner. Videre fortalte Martin Skjefstad, leder av andelslaget Øverstua om arbeidet med restaureringen gjennom seks år.   Slektninger, ordfører André Møller i Vega kommune og Jon Suul, leder for Norsk Kulturminnefond som har gitt tilskudd til restaureringen, holdt hilsninger og ga gaver som i framtiden skal plasseres i stua. IngerPedersen Toppen, leder av Vegaøyans Venner, bandt programmet sammen og både hun og leder i andelslaget rettet en spesiell takk til de som hadde bidratt med frivillig innsats gjennom mange år. Tidligere eier av huset, Ragnar Hongset, fikk også stor takk fra talerne for at han hadde gitt huset til Vegaøyans Venner

Musikantene Nils Hilmar Gullsvåg og Vidar Anfinsen underholdt med visesang mens rømmegrøten ble servert utenfor stua. Stemningen var svært god blant de frammøtte som samlet seg i solskinnet i den gamle hagen og som også fikk mulighet til å vandre rundt på øya.  Til slutt kom “Farvelsangen”, side 2 på plata som ble trykket til John og Pete i 1952. Dette er en rørende vise der man tar farvel med dem som igjen skal reise fra gamlelandet. En flott avslutning på dagen.